Om oss/About us

Ida och Arion, sex veckor.

Välkommen till Be A Viking

For english, see below >

Välkommen till vår hemsida om våra underbara havanaiser, vår hobby! Vi som har Be A Viking heter Anna-Karin och Ida, mor och dotter!Vi bor i västra Göteborg invid skogen och nära havet med vackra, släta klippor att vandra över tillsammans med hundarna. Intresset för djur har funnits sedan barndomen med katter, hästar, hundar och kanin. 2002 hämtade vi hem vår första havanais, "Pluto" Aco Tara's Daylight.  Med Pluto tränade vi mest agility men gjorde också vår debut i utställningsringen. 
När "Napoleon" Multi Ch Buenazo's Viking klev rakt in i våra hjärtan började intresset för hundutställningar ta fart på allvar. En fantastisk resa började och drivkraften växte att lära mer om hundens beteende, positiv inlärning, avelsarbete och anatomi. När Nappe blev pappa för första gången så var Ida bestämd med att man absolut måste behålla en valp - så "Sirius" Mul
ti C h Honungsmåne Love Me Do flyttade in! Några år senare hämtade vi hem vår ljuvliga "Malva" Mul ti  Ch Peach Blossom Blue Temptation från Tyskland. En alldeles underbart vacker och rolig liten tik som sprider glädje och kärlek varje dag! Med vår första kull så fick vi då valpar efter Nappe och Malva - sex små underverk varav Mul ti  Ch Be A Viking Andùril "Sessan" stannade kvar hos oss. 

 

Under åren har lusten att lära mer om våra vänner hundarna bara ökat. Utbildningar jag gått är bl a Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbildning, Avel- o Reproduktionsutbildning, Anatomi- och Bedömningsutbildning i Västra Kennelklubbens regi, Avel och Genetik VKK, Färggenetik SDHK, Hunduppfödarutbildning hos HundUtbildningsgruppen m.m. Jag är examinerad Ringsekreterare av Svenska Kennelklubben. Kontinuerligt går vi olika kurser i aktivitets-träning och positiv inlärning som Rallylydnad, Tävlingslydnad, Agility, Valpkurser och vardagslydnad samt föreläsningar.  Våra hundar följer med oss på allt ifrån skidåkning, fjällvandring, båtturer i skärgården, agility och trivs med allt, bara de får vara med.Vår dotter Ida har tränat och tävlat i juniorhandling med bästa resultat som BIS-1 på Malmös Internationella utställning 2009.


Vi är medlemmar i Svenska Kennelklubben samt i vår intresseförening för havanaiser, BBHC Bichon Havanais Bolognese klubben. I BBHC är jag aktivitetsombud för Västra Kretsen där vi arrangerar träffar för våra medlemmar som föreläsningar i bl a Anatomi, ringträning m.m.. Jag har även varit ledamot i rasklubbens styrelse och under en tid arbetat som Vice Vd på  Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Att på fritiden kunna koppla av och vara med hundarna är underbar gåva! Vill passa på att rikta ett varmt tack till dagmatte Marie och plastmatte Eva som alltid med stort engagemang tar hand om våra hundar <3 .


Kort om detta med att vara hund i en familj med utställningsintresse. Först och främst är våra hundar just hundar; de springer i skogen och över klipporna flera gånger om dagen. Den dagliga motionen, aktiviteter och varierande miljöer är viktigt för att hundarna ska må bra och det är prioritet nummer ett! Vi hälsotestar våra hundar regelbundet och följer SKK's grundregler och avelspolicy samt BBHC's avelspolicy.
Målet i avelsarbetet är trevliga, friska, rastypiska hundar med en utmärkt exteriör och att bibehålla det underbara temperament som havanaiserna har samt så lättskötta pälsar som möjligt. 
Vi kommer framöver att ha ett fåtal kullar när vi förhoppningsvis har möjlighet och gott om tid att ta hand om mor och valpar.


Prefixet Be A Viking
är registrerat hos FCI och är en hyllning till Napoleon som i stamtavlan heter Viking och en önskan att våra valpar får hans underbara temperament och blir så glada, friska och vackra som vår Viking!

Anna-Karin och Amarïe, sex veckor.

Sessan, Ida, Bell o Louis <3

About us

Welcome to our homepage and our wonderful havanaises!  We behind Be A Viking are Anna-Karin and Ida, mother and daugther!  We live in western Gothenburg, close to the forrest and the sea with smooth rocks to walk over together with the dogs. The interest in animals has been around since childhood, cats, horses, dogs and rabbits.  2002  we brought home our first Havanese Pluto, Aco Tara's Daylight. With Pluto we made our debut in the showring. When Napoleon, Multi Ch Buenazo's Viking, joined the family he walked straight into our hearts and the interest in dog shows started seriously. An amazing journey began and the momentum grew to learn more about the dog's behavior, positive learning, breeding, and anatomy. When Napoleon became a father for the first time Ida claimed that we absolutely must keep a puppy - Sirius, Multi Ch Honungsmåne Love Me Do, moved in! And some years later we brought home our first import from Germany our lovely Malva, Multi Ch Peach Blossom Blue Temptation. A very beautiful and funny little bitch who spread joy and love every day! And then we got puppies sired by Napoleon and Malva - six small wonders we are so proud of and Be A Viking Andúril "Sessan" stays with us <3! During Sessans first year in the show ring she got three titles; Swedish Junior Winner -13, Norwegian Winner -13 and Norwegian Junior Winner -13, she has been winning 8 CAC, 6 Best Bitch, Best In Show Junior and Best In Show Puppy!! Yes we are proud :)


Over the years the desire to learn more about dogs has increased. Courses I have attended are Swedish Kennel Club Education for Breeders, Breeding and Reproductive Training at Western Animal Hospital, Anatomy and Assessment Training in West Kennel Club, Breeding and Genetics VKK among others.  Continuously, we go to different courses as Rally Obedience, Competition Obedience, Agility, Puppy Training and everyday obedience. Our daughter Ida has trained and competed in junior handling with the best results as BIS-1 at the Malmö International Exhibition 2009! 

We are members of the Swedish Kennel Club and our association for havanaises, BBHC Bichon Havanese Bolognese Club. In BBHC I'm responsible for the Western circuit, where we arrange meetings for our members with lectures in such as Anatomy, ring training, etc.. I also have been a member of the board and have been working fore some time as 
Vice President  at the Animal Hospital Blå Stjärnans Djursjukhus in Gothenburg. To spend my time together with the dogs during spare time is a wonderful gift! I would like to take the opportunity to thank you, Marie and Eva for taking care of our dogs while we're working or travelling.

Comments on being a dog in a family with show interest. First and foremost, our dogs are just dogs, they run into the woods and over the rocks several times a day. The daily exercise, activities, and varying environments are important for dogs to stay healthy and it is our priority number one! We do regulary health checks on our dogs and follow the Swedish Kennel Club SKK regulations and breeding policy. Health, soundness, good temper and good coats are priority in our breeding. The goal of breeding is happy, healthy dogs with an excellent exterior and maintaining the wonderful temper Havanese have. We will breed a small number of puppies in the future, when we have the time and energy for the mother and her puppies.

The prefix Be A Viking is a tribute to Napoleon who in his pedigree name has Viking and a desire that our puppies, get his wonderful temperament and is as happy, healthy and beautiful as our Viking!